Η εκτίμηση του Αναπνευστικού συστήματος ενός ασθενούς, με ή χωρίς προϋπάρχουσα πνευμονοπάθεια, πριν από προγραμματισμένη επέμβαση ή σε συνθήκες επειγόντων περιστατικών είναι απαραίτητη.

Αρχικά πρέπει να εκτιμηθούν οι λειτουργικές εφεδρείες του ασθενούς και πρέπει να χορηγηθούν κατάλληλα φάρμακα, ώστε να βελτιωθεί κατά το δυνατόν η αναπνευστική λειτουργία του ασθενούς. Έτσι:

 1. Διενεργείται λήψη αερίων αίματος, επειδή ο κίνδυνος μετεγχειρητικών επιπλοκών αυξάνεται, με την αύξηση της PaCO2.
 2. Διενεργείται σπιρομέτρηση και δοκιμασία αναστρεψιμότητας: Ο κίνδυνος μετεγχειρητικών επιπλοκών αυξάνεται εάν ο FEV1 είναι <0.8 l.
 3. Διενεργείται δοκιμασία καρδιοαναπνευστικής κόπωσης, όταν κρίνεται απαραίτητη η μέτρηση της μεγίστης καταναλώσεως Ο2  (VO2 max ) που διερευνάται με τη βοήθεια ενός εργοποδηλάτου ή εργοδιαδρόμου. Έχει αποδειχθεί χρήσιμη μέθοδος για την πρόγνωση των μετεγχειρητικών επιπλοκών, σε περιπτώσεις επεμβάσεων του επιπέδου της λοβεκτομής ή πνευμονεκτομής.
 4. Διενεργείται μέτρηση της διαχυτικής ικανότητας των πενυμόνων, όταν κριθεί απαραίτητο
 5. Διενεργείται ακτινογραφία θώρακος.
 6. Ελέγχεται από το ιστορικό του ασθενούς, εάν υπάρχει υπνοαπνοϊκό σύνδρομο ή οποιαδήποτε άλλη χρόνια πνευμονοπάθεια η οποία δεν είχε διαγνωσθεί μέχρι τότε.

Βέλτιστη προεγχειρητική διαχείριση

 • Χορήγηση συνήθων βρογχοδιασταλτικών, εισπνεόμενων, από έτοιμο κάνιστρο ή μέσω νεφελοποιητή, για την αντιμετώπιση της αποφράξεως αεραγωγών
 • Εισπνεόμενα ή από του στόματος γλυκοκορτικοειδή όπου κρίνεται απαραίτητο
 • Προεγχειρητική χορήγηση αντιβιοτικών, εάν υπάρχουν ενδείξεις λοιμώξεως
 • Εφαρμογή μεθόδων αποκάταστασης (φυσικοθεραπείες)
 • Δοκιμασίες ύπνου, όπου κρίνεται απαραίτητο
 • Διακοπή καπνίσματος, ιδανικά 8 εβδομάδες πριν την επέμβαση, προς μείωση των μετεγχειρητικών επιπλοκών

 

Παράγοντες κινδύνου διεγχειρητικών επιπλοκών

 • Θωρακοτομή ή επεμβάσεις στην άνω κοιλία.
 • Χρόνος χορηγήσεως αναισθησίας>3.5 ώρες
 • Κάπνισμα
 • Χρόνιες πνευμονοπάθειες
 • Πτωχή φυσική κατάσταση
 • Συνοσηρότητες από το καρδιαγγειακό
 • Παχυσαρκία

 

Είναι γνωστό ότι οι μετεγχειρητικές επιπλοκές εισφέρουν σημαντικά στο χειρουργικό κίνδυνο και την αναισθησία. Oι πλέον συνήθεις μετεγχειρητικές επιπλοκές είναι η ατελεκτασία, η πνευμονία, η αναπνευστική ανεπάρκεια, και η παρόξυνση υποκείμενων χρόνιων πνευμονοπαθειών. Είναι, επίσης, γνωστό ότι οι πνευμονικές μετεγχειρητικές επιπλοκές εισφέρουν στον ίδιο βαθμό στην μετεγχειρητική νοσηρότητα, θνητότητα και παράταση του χρόνου νοσηλείας, με τις καρδιολογικές επιπλοκές.