Μεταξύ του θωρακικού τοιχώματος και πνευμόνων υπάρχει ένας λεπτός υμένας ο οποίος ονομάζεται υπεζωκότας Αυτός αποτελείται από 2 τμήματα (πέταλα) :

 • ένα εσωτερικό (σπλαγχνικός υπεζωκότας) το οποίο καλύπτει τους πνεύμονες
 • κι ένα εξωτερικό (τοιχωματικός υπεζωκότας) το οποίο καλύπτει το θωρακικό τοίχωμα

Τα 2 πέταλα του υπεζωκότα σχηματίζουν μία κοιλότητα μεταξύ τους την υπεζωκοτική κοιλότητα.

Η συλλογή αέρα στην υπεζωκοτική κοιλότητα ονομάζεται πνευμοθώρακας

 

Αιτίες πνευμοθώρακα

Ανάλογα με την αιτία, ο πνευμοθώρακας διακρίνεται σε :

Α. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑ

Ονομάζουμε τον πνευμοθώρακα όταν δεν υπάρχει τραύμα του θωρακικού τοιχώματος. Αυτός με τη σειρά του
διακρίνεται σε :

 1. Πρωτοπαθή:
  ύπαρξη φυσαλίδων με αέρα οι οποίες ρήγνυνται. Αφορά κυρίως υγιείς νεαρούς ενήλικες
 2. Δευτεροπαθή:
  ύπαρξη υποκειμένων νόσων που μπορεί να επιπλακούν με πνευμοθώρακα (πχ. ΧΑΠ, βρογχ.άσθμα, φυματίωση, κυστική ίνωση, κλπ)

 

Β. ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΠΝΕΥΜΟΘΩΡΑΚΑ

Αυτός με τη σειρά του διακρίνεται σε :

 1. Τραυματικό:
  μετά από τραύμα
 2. Ιατρογενή:
  μετά από ιατρικό χειρισμό (πχ. βιοψία ή παρακέντηση θώρακα)

 

Συμπτωματολογία

Το κυριότερο σύμπτωμα είναι οξύς διαξιφιστικός πόνος στο θώρακα.

Σε περιπτώσεις που ο πνευμοθώρακας είναι μεγάλος ή είναι «υπό τάση» μπορεί να συνοδεύεται από δύσπνοια.

 

Διάγνωση – Θεραπεία

Σε περίπτωση που ο πνευμοθώρακας είναι μεγάλος , μπορεί να διαγνωσθεί ακόμη και με την απλή ακρόαση, διαφορετικά μία απλή ακτινογραφία θώρακος είναι

αρκετή.

Η αντιμετώπιση εξαρτάται από το μέγεθός του. Ο μικρός πνευμοθώρακας απορροφάται μόνος του και δεν χρειάζεται να γίνει κανένας χειρισμός. Σε αμφιβολία ο

ασθενής τίθεται υπό παρακολούθηση για ένα τουλάχιστον 24/ωρο. Η παροχή οξυγόνου επιταχύνει την απορρόφηση.

Στις περιπτώσεις που ο πνευμοθώρακας:

 • είναι μεγάλος
 • είναι «υπό τάση»
 • συνυπάρχει πλευριτικό υγρό
 • συνοδεύεται από μεγάλη δύσπνοια
 • είναι μικρός αλλά μεγαλώνει
 • αφορά και τα δύο ημιθωράκια (αμφοτερόπλευρος)
 • έχει συμβεί παλαιότερα πνευμοθώρακας στο άλλο ημιθωράκιο

θα πρέπει να γίνει παροχέτευση με σωλήνα.

Σε εκείνες τις περιπτώσεις που αποτυγχάνει η επανέκπτυξη του πνεύμονα ή έχουμε συχνές υποτροπές, γίνεται:

 • «πλευροδεσία»: (όπως και στην υποτροπιάζουσα πλευριτική συλλογή) γίνεται έγχυση διαφόρων ουσιών οι οποίες αναπτύσσουν συμφύσεις μεταξύ των πετάλων του υπεζωκότα
 • χειρουργική επέμβαση : σκοπό έχει να αφαιρεθούν οι φυσαλίδες που υπάρχουν στον υπεζωκότα.