Η λειτουργία της αναπνοής

Η λειτουργία της αναπνοής

Η λειτουργία της αναπνοής Η λειτουργία της αναπνοής διακρίνεται σε δύο φάσεις, την εισπνοή  και την εκπνοή. Κατά την εισπνοή ο αέρας περνά από τη μύτη στο ρινοφάρυγγα, θερμαίνεται και καθαρίζεται, στη συνέχεια περνά από τη σχισμή του λάρυγγα στην τραχεία, από εκεί...