Καρκίνος του Πνεύμονα

Καρκίνος του Πνεύμονα

Ο καρκίνος του πνεύμονα εμφανίζεται πολύ συχνά. Μάλιστα κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η συχνότητά του έχει αυξηθεί, κυρίως στις γυναίκες.
Ο καρκίνος …

Πλευρίτιδα – Πλευριτική Συλλογή

Πλευρίτιδα – Πλευριτική Συλλογή

Μεταξύ του θωρακικού τοιχώματος και των πνευμόνων υπάρχει ένας λεπτός υμένας ο οποίος ονομάζεται υπεζωκότας. Αυτός αποτελείται από 2 τμήματα…

Πνευμοθώρακας

Πνευμοθώρακας

Μεταξύ του θωρακικού τοιχώματος και πνευμόνων υπάρχει ένας λεπτός υμένας ο οποίος ονομάζεται υπεζωκότας Αυτός αποτελείται από 2 τμήματα…