Η θεραπεία των αποφρακτικών πνευμονικών νοσημάτων (Χρονία Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, Βρογχικό Άσθμα, Βρογχεκτασίες, Αποφρακτική βρογχιολίτιδα κ.ά.) είναι κατά κύριο λόγο εισπνεόμενη. Έτσι εξασφαλίζεται ασφαλής και αποτελεσματική θεραπεία, απευθείας στο πάσχον όργανο-στόχο, που στην προκειμένη περίπτωση είναι οι πνεύμονες.
Με αυτόν τον τρόπο μειώνονται σε πολύ μεγάλο βαθμό οι παρενέργειες της θεραπείας και γίνεται εφικτή η χορήγηση των κατάλληλων φαρμάκων για όσο αυτό είναι απαραίτητο.

Ασθενείς που βρίσκονται σε παρόξυνση της Χρονίας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας ή του Βρογχικού Άσθματος, πχ λόγω λοίμωξης αναπνευστικού , παρουσιάζουν σοβαρή αποφρακτική διαταραχή του αερισμού, με μεγάλο περιορισμό ροών και αύξηση αντιστάσεων, και έτσι είναι πρακτικά αδύνατη η εναπόθεση επαρκούς ποσότητας βρογχοδιασταλτικού ή κορτικοστεροειδούς φαρμάκου στους περιφερικούς αεραγωγούς με τις κοινές αναπνευστικές συσκευές (ΜDI, turbuhaler,autohaler, discus, handihaler κλπ), ιδιαίτερα σε ασθενείς που δεν δύνανται να συντονίσουν την αναπνοή τους. Η μέθοδος χορήγησης εισπνεόμενων φαρμάκων σε αυτούς τους ασθενείς είναι η χορήγηση αερολύματος φαρμάκου μέσω συσκευής νεφελοποιητή.

 

Πρόκειται για απλές, εύχρηστες συσκευές, σχεδιασμένες για κατ’οίκον νοσηλεία, των οποίων ο ρόλος είναι η μετατροπή του φαρμάκου από υγρή σε αέρια μορφή με αιωρούμενα μικροσταγονίδια που εύκολα μεταφέρονται στο κατώτερο αναπνευστικό σύστημα χωρίς να απαιτείται η προσπάθεια ή η συνεργασία και ο συντονισμός του ασθενούς.
Η χρήση των νεφελοποιητών στο σπίτι από ασθενείς με σοβαρά και χρόνια αναπνευστικά νοσήματα παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής ‘νοσοκομειακού τύπου’ θεραπείας και μείωση της πιθανότητας εισαγωγής στο νοσοκομείο.
Βοηθάει ιδιαίτερα σε ασθενείς με επηρεασμένη δυνατότητα συντονισμού με τις άλλες διαθέσιμες συσκευές χορήγησης εισπνεόμενων φαρμάκων (πχ υπερήλικες, μικρά παιδιά, άτομα με άνοια ή ΑΕΕ κ.ά).

Οι νεφελοποιητές αποτελούν χρήσιμα θεραπευτικά εργαλεία στα αποφρακτικά νοσήματα ενώ επίσης χρησιμοποιούνται για εφύγρανση-ρευστοποίηση εκκρίσεων και, σε επιλεγμένες περιπτώσεις, για πρόκληση απόχρεμψης μέσω υπέρτονου διαλύματος ώστε να ληφθεί υλικό για εξετάσεις πτυέλων.