Είναι η γραφική παράσταση της σπιρομέτρησης , η καταγραφή της ροής εισπνεόμενου και εκπνεόμενου αέρα σε συνάρτηση με τον όγκο του αέρα με τη μορφή καμπύλης .

Η μορφολογία της καμπύλης είναι χαρακτηριστική για διαφορετικούς τύπους παθήσεων του αναπνευστικού και ο έμπειρος πνευμονολόγος μπορεί με αυτή την εύκολη , φθηνή και αναπαραγώγιμη εξέταση να διαγνώσει το επίπεδο  της βλάβης στο αναπνευστικό σύστημα ( εξω- ή ενδοθωρακική απόφραξη ) , τον τύπο της διαταραχής ( αποφρακτική, περιοριστική, μικτή) καθώς την βαρύτητά της ( ηπίου, μετρίου ή σοβαρού βαθμού).

Η καμπύλη ροής –όγκου αποτελεί αξιόπιστη μέθοδο περιγραφής των λειτουργικών εφεδρειών αερισμού των πνευμόνων. Η διαγνωστική αξία της εξέτασης είναι σπουδαία σε πλήθος καταστάσεων ( απόφραξη αεραγωγών , διάμεσες πνευμονοπάθειες , νευρομυικά νοσήματα κ.ά. ).