Η Ιατρός έχει εκπαιδευτεί στις παρεμβάσεις διακοπής καπνίσματος, στο Ειδικό Ιατρείο Διακοπής Καπνίσματος του ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».

Στα πλαίσια λειτουργίας του ιατρείου της παρέχονται :

  • Εκτίμηση Βαρύτητας Εθισμού στην Νικοτίνη
  • Αξιολόγηση και ενίσχυση κινήτρων διακοπής
  • Αξιολόγηση κατά τις συνεδρείες της έντασης των στερητικών συμπτωμάτων , της ψυχολογικής επίδρασης αυτών, του κινδύνου υποτροπής και με βάση τις πληροφορίες αυτές, προσαρμογή της θεραπευτικής παρέμβασης
  • Σύγχρονη Ειδική Φαρμακευτική και Υποστηρικτική Αγωγή
  • Διαιτολογική και Συμπεριφοριστική Προσέγγιση (Behavioral Approach)
  • Εκμάθηση Στρατηγικών Αποφυγής Υποτροπής