Δημητρίου Μαρία

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος – Εντατικολόγος

email : mdimitriou_pn@yahoo.gr

ΤΙΤΛΟΙ

06 – 11 – 1990  Λήψη πτυχίου «Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων» της «Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας» ΤΕΙ Λάρισας

24 – 05 – 1996  Λήψη πτυχίου Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με τον βαθμό «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ»

22 – 07 – 2002  Λήψη του τίτλου ειδικότητας «ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ»

26 – 6 – 2004 ATLS (American College of Surgeon –Hellenic Chapter)

ΧΡΟΝΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΣ

Από 26 – 9 – 1996 έως 1 – 10 – 2001 : Ειδικευόμενη Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας στην 10η ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ του Ν.Ν.Θ.Α.

 

Κατά το διάστημα της ειδικότητας εργάστηκα :

Από 01 – 03 – 1999  έως  31 – 05 – 1999 στο Ακτινολογικό Τμήμα του Ν.Ν.Θ.Α.
Από 16 – 07 – 1998  έως  16 – 10 – 1998 στην Καρδιολογική Κλινική του Ν.Ν.Θ.Α.
Από 01 – 06 – 1999  έως  30 – 11 – 1999 στην Μ.Ε.Θ. του Ν.Ν.Θ.Α.
Από 01 – 12 – 1999  έως  31 – 05 – 2001 στην «ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ» του Νοσοκομείου ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

22 – 07 – 2002: Έλαβα κατόπιν εξετάσεων την ειδικότητα της ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
01 – 06 – 2004 έως 31 – 05 – 2006: Έλαβα εξιδείκευση στην ΜΕΘ Α’ του Π.Γ.Ν.Α. ΚΑΤ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

4 – 3 – 2003  έως  6 – 4 – 2004 : Υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου στο Κ.Υ. Ιστιαίας με μόνιμη μετάταξη στο Γ.Ν.Χαλκίδας , στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
1 – 6 – 2004  έως  31 – 5 – 2006 : Εξειδίκευση στην ΜΕΘ Α’ του Π.Γ.Ν.Α. ΚΑΤ
19 – 7 – 2006  έως  31 – 3 – 2008 : Ως ελεύθερος συνεργάτης στην γενική κλινική «ΙΑΣΩ GENERAL» στην Αναπνευστική ΜΕΘ και την Καρδιοχειρουργική ΜΕΘ

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

Από 1-6-2004 έως 31-5-2006 εργάστηκα ως εξειδικευόμενη στην ΜΕΘ Α’ του Π.Γ.Ν.Α. ΚΑΤ και καθ’όλο το διάστημα της εξειδίκευσής μου κάλυπτα τα ΤΕΠ ως ιατρός ΜΕΘ κατά τις γενικές εφημερίες του νοσοκομείου

26-6-2004 ATLS (American College of Surgeon – Hellenic
Chapter)

Παρακολούθηση της λειτουργίας του «ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ» στο νοσοκομείο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ από 21/11/2106 έως 21/5/2017

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Τίτλος : «Φλεγμονώδεις κυτταροκίνες και περιορισμός της εκπνευστικής ροής σε ασθενείς με σαρκοείδωση κατά την Καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κοπώσεως».

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. Η κλαριθρομυκίνη στις συνήθεις θεραπευτικές δόσεις μειώνει την βρογχική υπεραντιδραστικότητα σε ασθματικούς ασθενείς.Πνεύμων 1999, 12(2) : 117-122
Ε. Κωσταδήμα, Α. Παπαμιχαλόπουλος, Ειρ. Μαύρου, Π. Λάμπρου, Ε. Αλεξόπουλος, Μ. Δημητρίου, Μ. Γεωργιάδου, Ν. Γεωργάτου.

2. Αμφοτερόπλευρη αιμορραγική πλευρίτιδα σε γυναίκα 81 ετών.
Πνεύμων 1998 ,11(3) : 175-177
Α.Παπαμιχαλόπουλος , Ειρ. Μαύρου , Ε. Κωσταδήμα, Μ. Γεωργιάδου, Μ.Δημητρίου, Β. Κεχαγιά , Γ. Τρακόπουλος.

3. Η κινητική του οξυγόνου κατά την πρώιμη φάση της ανάκαμψης μετά από μέγιστη καρδιοαναπνευστική κόπωση σε ενήλικες ασθενείς με κυστική ίνωση σχετίζεται με την βαρύτητα της νόσου.
Πνεύμων 2000, 13(2) : 137-143
Ε.Πούλιου, Σ.Νάνας, Α.Παπαμιχαλόπουλος, Α. Σαμακοβλή, Θ. Κυπριανού,Μ. Δημητρίου, Ειρ. Μαύρου, Γ. Περπάτη, Β.Κοτσοβούλου, Χ.Ρούσος.

4. Η πνευμονική εμβολή ως αιτία πλευριτικής συλλογής.
Πνεύμων 2000, 13 (Supp2nd): 25-29
Μ.Δημητρίου, Ι. Καυκάς

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Πρακτικά (Proceedings ) Συνεδρίων – Σεμιναρίων

1. Clarithromycin reduces the severity of bronchial hyperresponsiveness in patients with bronchial asthma.
2nd Mediterranean congress on thoracic diseases 1998
E. Kostadima, A. Papamichalopoulos , Ir. Mavrou, P. Lamprou, E. Alexopoulos, M. Georgiadou, M. Dimitriou, N. Georgatou- Papageorgiou, G. Trakopoulos.

2. Ventilatory response in adult petients with cystic fibrosis and healthy subjects.
2nd Mediterranean congress on thoracic diseases 1998
A.Papamichalopoulos , S. Nanas, E.Pouliou, A. Samakovli, Ir. Maurou, Th. Kyprianou, K.Papadima, M.Dimitriou, A. Rasidakis, Ch. Roussos.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. Φλεγμονώδεις κυτταροκίνες σε ενήλικες ασθενείς με κυστική ίνωση.
25ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδρειο. Αθήνα 1999
Α.Παπαμιχαλόπουλος, Σ.Νανάς , Ε.Πούλιου, Ε. Παπά, Μ.Δημητρίου,Κ.Παπαδήμα, Γ. Περπάτη, Ι.Οικονομίδου, Α. Ρασιδάκης, Χ. Ρούσσος.

2. Αναπνευστική απόκριση και κινητική του οξυγόνου κατά την μέγιστη καρδιοαναπνευστική κόπωση και την πρώιμη ανάκαμψη σε ενήλικες ασθενείς με κυστική ίνωση.
25ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο , Αθήνα 1999
Ε. Πούλιου, Σ. Νανάς , Α.Παπαμιχαλόπουλος, Α. Σαμακοβλή, Κ. Παπαδήμα, Μ.Δημητρίου,Α. Αδαμίδη , Μ.Γεωργιάδου, Α.Ρασιδάκης , Χ.Ρούσσος.

3. Η καμπύλη ροής – όγκου κατά τη δοκιμασία μέγιστης καρδιοαναπνευστικής κοπώσεως σε ασθματικά παιδιά.
25ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο , Αθήνα 1999
Μ. Λιγνός , Χ.Κατσαρδής, Α.Παπαμιχαλόπουλος, Χ. Γκράτσιου, Ε. Πούλιου, Κ.Παπαδήμα,Α.Τάσιου, Μ. Δημητρίου,Σ.Νανάς , Χ.Ρούσσος.

4. Η αναπνευστική απόκριση κατά την μέγιστη καρδιοαναπνευστική δοκιμασία κοπώσεως σε ασθενείς με βρογχικό άσθμα.
26ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο , Αθήνα 2000
Α.Παπαμιχαλόπουλος , Ε. Μαύρου, Κ.Παπαδήμα, Β. Διονυσοπούλου, Α.Σαμακοβλή, Μ.Δημητρίου, Ειρ. Μαύρου, Γ.Τρακόπουλος, Σ.Νανάς, Χ.Ρούσσος.

5. Η κινητική του οξυγόνου κατά την πρώιμη φάση της ανάκαμψης μετά από μέγιστη καρδιοαναπνευστική κόπωση σε ενήλικες ασθενείς με κυστική ίνωση σχετίζεται με την βαρύτητα της νόσου.
26ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο , Αθήνα 2000
Ε. Πούλιου, Σ.Νανάς, Α.Παπαμιχαλόπουλος, Θ.Κυπριανού, Α.Σαμακοβλή, Μ.Δημητρίου, Γ.Περπάτη, Ειρ.Μαύρου,Β.Κοτσοβούλου, Χ.Ρούσσος.

6. Τα επίπεδα της ιντερλευκίνης -10 σε ενήλικες ασθενείς με κυστική ίνωση και υγιείς μάρτυρες.
26ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο , Αθήνα 2000
Α.Παπαμιχαλόπουλος , Ε.Αναστασάκου,Ε.Πούλιου, Χ.Καπότης , Γ.Περπάτη, Σ.Μαυρέα, Μ.Δημητρίου, Β.Κοτσοβούλου.

7. Φλεγμονώδεις κυτταροκίνες σε ασθενείς με φυματίωση και υγιείς μάρτυρες.
26ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο , Αθήνα 2000
Α.Παπαμιχαλόπουλος , Σ. Νανάς , Ε.Πούλιου, Ε.Παπά, Μ.Δημητρίου,Β.Διονυσοπούλου, Ι. Καυκάς, Ι.Οικονομίδου, Γ.Τρακόπουλος, Χ.Ρούσσος.

8. Η χρήση του GASPOFUNGIN σε πολυτραυματίες ασθενείς της ΜΕΘ
3ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Τραύματος και Επείγουσας Χειρουργικής , Αθήνα 25-27 Φεβρουαρίου 2005
Παύλου Η., ΣαραφίδουΠ., Μπιρλιράκη Κ., Βασιλάκη Μ., Δημητρίου Μ., ΙωαννίδουΕ.

9. Ανθεκτικότητα στο Acinetobacter Baumanni σε πολυτραυματίες ασθενείς της ΜΕΘ
10Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας , Αθήνα 14-16 Οκτωβρίου 2005
Μ.Δημητρίου, Η.Παύλου, Ε.Μαραγκού, Π.Σαραφίδου, Μ.Εφορακοπούλου , Η.Χατζηβασιλειάδης, Ι.Νικολοπούλου, Α.Κουτσούκου, Ε.Ιωαννίδου

10. Λοιμώξεις και αντοχή στα διάφορα αντιβιοτικά σε πολυτραυματίες ασθενείς της ΜΕΘ
10Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας , Αθήνα 14-16 Οκτωβρίου 2005
Η.Παύλου, Μ.Δημητρίου, Ε.Μαραγκού, Ε.Κατσούλα, Π. Σαραφίδου, Α.Παλαιολόγου, Δ.Μπούρα, Α.Κουτσούκου,Ε.Ιωαννίδου

11. Ενδιαφέρουσα περίπτωση ασθενούς με θρόμβωση φλεβωδών κόλπων του εγκεφάλου
10ο Πανελλήνιο Σύνεδριο Εντατικής Θεραπείας , Αθήνα 14-16 Οκτωβρίου 2005
Α.Παλαιολόγου, Μ.Δημητρίου, Μ.Σταυροπούλου, Π. Σαραφίδου, Α.Αγαθονίκου, Η.Παύλου.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

1. Interleukin-6 levels and oxygen kinetics during exersice in adult patients with cystic fibrosis and controls.
Eur Respir J 1999:14(S) :164s
Papamichalopoulos A., S. Nanas, E. Pouliou, E. Papa, E. Kostadima, M. Dimitriou, G.Perpati, V. Dionysopoulou, I.Economidou, Ch. Roussos

2. Ventilatory response in patients with asthma and healthy subjects.
Eur Respir J 2000:16(S) :199s
Papamichalopoulos A., E.Pouliou, K. Papadima, A. Samakovli, M.Dimitriou, Er.Mavrou, V.Dionysopoulou, G. Trakopoulos, S. Nanas, Ch. Rousos

3. Interleukin -10 serum levels in adults patients with cystic fibrosis and normal controls.
Eur Respir J 2000 :16(S) :210s
Papamichalopoulos A., E. Anastasakou, E. Pouliou, C.Kapotis, G. Perpati, S.Mavrea, M. Dimitriou, A., Adamidi, V. Kotsovoulou

4. Proinflamatory cytokines in patients with tuberculosis and healthy subjects.
Eur Respir J 2000 :16(S) 325s
Papamichalopoulos A., S. Nanas, E. Pouliou, E. Papa, M. Dimitriou, V. Dionysopoulou, J. Kafkas, I.Economidou, G.Trakopoulos, Ch. Roussos

5. Proinflammatory cytokines in adult patients with cystic fibrosis
23rd European CF conference. Hage 1999
E. Pouliou, S.Nanas, A.Papamichalopoulos, E. Kostadima, E.Papa, M. Dimitriou, Th. Kyprianou, G. Perpati, M.Georgiadou, Ch.Roussos

6. Interleukin -6 levels and oxygen kinetics during exercise in adults patients with cystic fibrosis and controls.
3rd State of tha Art. Athens 1999
Papamichalopoulos A., S. Nanas, E. Pouliou, E. Papa. E. Kostadima , M. Dimitriou, G. Perpati, V. Dionysopoulou, Ch. Roussos

7. Does primary leucocytosis with neutrophilia play an important role on the traumatic brain injuries of the ICU patients?
18th Annual Congress Amsterdam, Netherlands
25-28 September 2005
Spyropoulou M., Sotiria S., Tzortzopoulou A., Dimitriou M., Botsis P., Ioannidou E.

8. The relationship between polymorphonuclear leucocytes and the outcome of patients with severe trauma
26th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine Brussels Belgium 21-24 March 2006
M.Eforacopoulou, M. Demetriou, A. Palaiologou, E. Pavlou, M.Stavropoulou, E. Katsioula, P. Botsis, E. Ioannidou

9. Prognostic markers of the outcome in severe head injuries
26th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine Brussels Belgium 21-24 March 2006
P. Sarafidou, E. Pavlou , E. Economou, M.Demetriou, A. Palaiologou, S. Stamopoulou, M. Eforacopoulou, J. Drakopoulos, E. Ioannidou

10. Immediate postinjury procalcitonin levels related with to final survival
26th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine Brussels Belgium 21024 March 2006
Sarafidou P., Stamopoulou S., Demetriou M., Eforakopoulou M., Pavlou E., Stavropoulou M., Ioannidou E.

11. The need of extra vascular lung water (EVLW) measurement in the severe patient
10th State of the Art Athens 2006
Stamopoulou S., Dimitriou M., Sarafidou P., Pavlou E., Paleologou A., Ioannidou E.

12. The efficacy of levosimendan in decreasing the extravascular lung water (EVLW) in aged polytrauma patients
10th State of the Art Athens 2006
M. Dimitriou, S. Stamopoulou, P. Sarafidou, E. Pavlou, E. Katsioula, K. Berketis, E. Ioannidou

13. The incidence of colonization and infections from fungi in polytruma patients
10th State of the Art Athens 2006
E. Pavlou, S. Stamopoulou, M. Dimitriou, M. Tahtatzis, P. Sarafidou, K. Berketis, A. Koutsoukou, E. Ioannidou

14. Inflammatory cytokines are related to expiratory flow limitation during maximal exercise test in sarcoidosis patients
European Respiratory Society Annual Congress 2006
M. Dimitriou, D. Sakellariou, O. Papazachou, E. Pouliou, A. Papamichalopoulos, A. Tassoulis, V. Nanou, E. Angelopoulos , Ch. Pappas, S.Nannas, Ch. Roussos

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

1. 25o Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο
ΑΘΗΝΑ 4-8 Μαιου 1999

2. 26ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο
ΑΘΗΝΑ 16-20 Μαιου 2000

3. 3rd State of the Art
ΑΘΗΝΑ 21-23 Μαιου 1999

4. 8th State of the Art
ΑΘΗΝΑ 7-9 Μαιου 2004

5. 3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΑΘΗΝΑ 25-27 Φεβρουαρίου 2005

6. 9th State of the Art
ΑΘΗΝΑ 22-24 Απριλίου 2005

7. 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας
ΑΘΗΝΑ 14-16 Οκτωβρίου 2005

8. 26th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine
BRUSSELS, BELGIUM 21-24 March 2006

9. 10th State of the Art
ΑΘΗΝΑ 6-9 Απριλίου 2006

10. 12th State of the Art
ΑΘΗΝΑ 11-13 Απριλίου 2008

11. 20th Annual Congress European Respiratory Society
Barcelona , Spain 18-22 September 2010

12. IV WORD ASTHMA & COPD FORUM
Paris, France on April 30 – May 3, 2011

13. 12o Συνέδριο της Πνευμονολογικής Κλινικής του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Κέρκυρα 26-29 Απριλίου 2013

14. Panhellenic Congrees on the Thoracic and Thoracic and Controversy – 3th Greek – Serbian Workshop – 2nd Nurse Workshop
Thessaloniki 20-23 November 2014

15. 24o ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΘΗΝΑ 26-29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

16. 25Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
23 -26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

17. Winter Meeting 2016
7-9 December 2016
Queen Elizabeth II Centre, London

18. 17ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νοσημάτων Θώρακος
20-23 Νοεμβρίου 2008, Αλεξανδρούπολη

19. 26ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο
9-12 Νοεμβρίου 2017 Αθήνα

20. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πνευμονικής Υπέρτασης 2018
ΑΘΗΝΑ 15-17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

1. Γενικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που πραγματοποιήθηκε από 18-12-1996 έως 11-6-1997 στο Π.Γ.Ν.Ν.Θ.Α.

2. 5o Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα «ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ» της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.
ΑΘΗΝΑ 30-1-1997 έως 10-4-1997

3. 2ο Διατομεακό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «Αναπνευστική Ανεπάρκεια – Επίκαιρα Θέματα»
ΑΘΗΝΑ 14-16 Νοεμβρίου 1997

4. 14ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «Τι νεώτερο στην Πνευμονολογία 1996-1998» της Ελληνικής Βρογχολογικής Εταιρείας.
ΑΘΗΝΑ 11 και 12 Απριλίου 1998

5. 3ο Διατομεακό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «Επίκαιρα Θέματα : Αναπνευστική Ανεπάρκεια»
ΑΘΗΝΑ 13-15 Νοεμβρίου 1998

6. 10ο Διατομεακό Μεταπτυχιακό Σεμινάριο «Αναπνευστική Ανεπάρκεια: Απεικόνιση και Θεραπεία»
ΑΘΗΝΑ 11-13 Νοεμβρίου 2005

7. 8ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΕΡΙΣΜΟΥ»
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 26 και 27 Νοεμβρίου 2005

8. «Current realities and new perspectives in asthma and COPD management»
PRAGUE, CZECH REPUBLIC 5-6 April, 2008

9. Σεμινάριο της Επιστημονικής Εταιρείας Καλαβρυτινών Ιατρών «Ο ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ» με θέμα «Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια : Σύγχρονη Διαγνωστική και Θεραπευτική Αντιμετώπιση»
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 20-22 Ιανουαρίου 2012

10. Κλινικό φροντιστήριο με θέμα «Διαχείριση αναπνευστικών νοσημάτων στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας»
ΑΘΗΝΑ 11 Οκτωβρίου 2014

11. 4o Ετήσιο Σεμινάριο Διάχυτων Διάμεσων Πνευμονοπαθειών
ΑΘΗΝΑ 23 και 24 Απριλίου 2016

12. BREATHING 2016 : COPD Edition Meeting
ATHENS 30 September – 1 October 2016

13. Συμμετοχή στην επιστημονική εκδήλωση «Αλλάζοντας την ζωή των ασθενών με Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια»
ΑΘΗΝΑ 5 Μαρτίου 2016

14. «ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΟ»
30 Σεπτεμβρίου 2017 ΑΘΗΝΑ

15. Εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα «Οργάνωση Ιατρείων Διακοπής Καπνίσματος»
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 3-5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ΑΘΗΝΑ

16. Επιστημονική εκδήλωση με θέμα «ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΟΒΑΡΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ»
Σάββατο , 17 Μαρτίου 2018

17.«Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στο πλαίσο της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης για την Οργάνωση Ιατρείων Διακοπής Καπνίσματος» ΑΘΗΝΑ , Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» 22-23 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

 

1.ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
8ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ

Επ. Υπεύθυνος : Γ. Μπαλτόπουλος
ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ : Η πρώιμη λευκοκυττάρωση με ουδετεροφιλία στους πολυτραυματίες της ΜΕΘ : Προφυλάσσει απο την ανάπτυξη λοιμώξεων;
Σελ. 1431-1432 Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη
ΑΘΗΝΑ 2005

 

2.ΤΙΤΛΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ
8ο ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΙΑΤΡΙΚΗ

Επ. Υπεύθυνος : Γ. Μπαλτόπουλος
ΘΕΜΑ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ : Τα επίπεδα της προκαλσιτονίνης των πρώτων μετα –τραυματικών ημερών και η σχέση τους με την υποάρδευση των ιστών και την τελική έκβαση του τραυματία
Σελ. 1435-1439 Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδη
ΑΘΗΝΑ 2005

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Ως εκπαιδευτής συμμμετοχή :
1. Στα ενδοκλινικά μαθήματα της ΜΕΘ Α’ περιόδου 2004- 2005

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

Ομιλήτρια στην επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Κλινικά δεδομένα για την Χρονία Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια»
25 Μαίου 2016 ΑΘΗΝΑ